O PROGRAMIE

Świadectwa Rekte.pl to jeden z niewielu tego typu programów dostępnych jako usługa. Oznacza to, że nie trzeba gorączkowo instalować programu na szkolnych komputerach tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Program jest dostępny przez cały czas za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki czemu może z nim pracować wielu nauczycieli jednocześnie. Dane można wprowadzać również za pomocą komputerów domowych, bez konieczności instalowania programu.

Takie podejście sprawia, że nauczyciele mogą skupić się wyłącznie na prawidłowym wprowadzeniu danych, bez konieczności angażowania się w aspekty techniczne. Rozwiązanie to sprawia również, że podnosi się niezawodność procesu przygotowania świadectw. W dotychczasowych rozwiązaniach awaria komputera, na którym zainstalowany jest program do wypełniania świadectw, oznaczała paraliż pracy nauczycieli i konieczność oczekiwania na administratora, który zainstaluje program na innym komputerze. Ponadto awaria taka mogła spowodować utratę już wprowadzonych danych. W przypadku Świadectw Rekte.pl ryzyka takiego nie ma, a w przypadku awarii komputera, wystarczy skorzystać z dowolnego innego komputera podłączonego do sieci Internet.

Dodatkowo dzięki pełnej integracji z innymi programami Rekte.pl proces drukowania świadectw może zostać ograniczony do kilku kliknięć, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych ani nawet ich importowania, co pozytywnie wpływa na ochronę danych osobowych. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Integracja.