INTEGRACJA

Wykorzystując, w sposób systematyczny, inne programy Rekte.pl w swojej szkole, możliwe jest sprowadzenie procesu druku świadectw do kilku kliknięć.

Dzięki pełnej integracji z programami Rekte.pl i wykorzystaniu wspólnej bazy danych, po naciśnięciu przycisku "Utwórz wszystkie arkusze ocen" system automatycznie utworzy arkusze wszystkich uczniów i wypełni je danymi zgromadzonymi w programie Sekretariat Rekte.pl. Jest to wspaniała oszczędność pracy, a dodatkową zaletą jest to, że nie wymaga to pobierania żadnych plików z programu Sekretariat, tak jak ma to miejsce w przypadku innych producentów. Dzięki temu Sekretarz szkoły nie jest angażowany w przygotowanie danych. Ponadto automatyczne wypełnianie nie wymaga żadnych innych czynności przygotowawczych w rodzaju uzgadniania słowników.

Jeśli w szkole systematycznie wykorzystywany jest program Dziennik Rekte.pl i wprowadzono w nim wyniki klasyfikacji uczniów, utworzenie arkuszy wyników rocznych, w sposób całkowicie automatyczny, wypełni arkusz każdego ucznia wpisując w nim listę zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem podstawy programowej, a także automatycznie przepisze oceny końcoworoczne z programu Dziennik Rekte.pl. Czynność ta nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony nauczyciela, oprócz wciśnięcia jednego przycisku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu już po dwóch kliknięciach arkusze ocen oraz roczne wyniki są wypełnione i można przystąpić do drukowania świadectw.