ARKUSZE OCEN

Konstrukcja programu Świadectwa Rekte.pl jest elastyczna, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych programów Rekte.pl. Dzięki temu wypełnianie arkuszy ocen można zrealizować na dwa wygodne sposoby:

  1. Program można wykorzystać jako samodzielną aplikację do wypełniania i wydruku świadectw.
  2. Program może dokonać automatycznego wypełnienia arkuszy ocen na podstawie danych zgromadzonych w programach Sekretariat Rekte.pl oraz Dziennik Rekte.pl.

Na temat drugiego sposobu dowiesz się więcej w artykule Integracja.

Bez względu na wybrany sposób wypełnianie arkuszy odbywa się w sposób zbiorczy ? całymi oddziałami. W przeciwieństwie do wielu innych programów tego typu, nie oznacza to jednak ograniczeń ? program jest w pełni dostosowany do typowych skutków zajęć międzyoddziałowych. Zbiorczy edytor arkuszy ocen umożliwia zarówno hurtowe, jak i indywidualne zmiany w zakresie rozszerzeń przedmiotowych czy języków obcych. Dzięki temu wypełnianie arkuszy jest bardzo łatwe, bez względu na stopień skomplikowania organizacji zajęć w szkole.

Co istotne, to użytkownik decyduje o zakresie wprowadzanych danych ? możliwe jest ograniczenie liczby wprowadzonych danych wyłącznie do danych zawartych w świadectwie, jak również wpisanie wszystkich informacji zbieranych w arkuszu ocen.

Wszystkie arkusze, ze wszystkich lat szkolnych, przechowywane są w systemie przez cały czas trwania umowy, dzięki czemu druk duplikatów jest bardzo łatwy.