UCZNIOWIE

Najważniejszym elementem każdego programu przeznaczonego do wspomagania pracy sekretariatu szkolnego jest zarządzanie uczniami. Sekretariat Rekte.pl wyposażony jest w rozbudowany menedżer uczniów, posiadający następujące funkcje:

  1. Importowanie uczniów z wielu różnych formatów takich jak SOU, CSV czy Excel za pomocą bardzo wygodnego kreatora.
  2. Łatwe przeglądanie zarówno listy uczniów aktualnych, jak i archiwalnych.
  3. Bogate możliwości filtrowania list uczniów na przykład wg nazwisk, imion, oddziałów, wychowawców, adresów zamieszkania, płci i wielu innych. Dzięki temu łatwo ustalić liczbę oraz listę uczniów spełniających określone kryteria.

Na temat każdego z uczniów można zgromadzić wszystkie niezbędne w szkole informacje. Każdy uczeń identyfikowany jest numerem PESEL lub innym identyfikatorem zgodnie z procedurami określonymi przez MEN. Adresy uczniów i ich opiekunów opisywane są zgodnie z wpisami katalogu TERYT. Dzięki takiej precyzji opisu danych możliwe jest przygotowywanie wielu statystyk, w tym również danych do systemów SIO czy HERMES.