ODDZIAŁY

Sekretariat Rekte.pl umożliwia również zarządzanie funkcjonującymi w szkole oddziałami, a także przydziałami uczniów do poszczególnych oddziałów. Dla każdego oddziału możliwe jest określenie nauczyciela-wychowawcy, który zyskuje wtedy dodatkowe uprawnienia i możliwości.