UŻYTKOWNICY

Sekretariat Rekte.pl jest również miejscem umożliwiającym zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do poszczególnych funkcji i innych wykorzystywanych programów z pakietu Rekte.pl. Dla każdego użytkownika można określić role (funkcje) pełnione przez użytkownika (na przykład nauczyciel, dyrektor, sekretarz), z czego wynikają dalsze uprawnienia i zadania. W każdej chwili możliwe jest dodawanie nowych użytkowników, a także usuwanie już dodanych oraz zmiana uprawnień użytkowników istniejących.