PLANY LEKCJI

Program Organizacja Rekte.pl pozwala na wprowadzenie planu lekcji, z którego następnie w sposób automatyczny wynika kalendarz lekcji. Zdefiniowany plan lekcji jest następnie wykorzystywany przez wszystkie pozostałe programy, na przykład Dziennik Rekte.pl. Dziennik Rekte.pl potrafi wtedy wykorzystać taki plan lekcji i kalendarz zajęć upraszczając pracę nauczyciela i zapobiegając pomyłkom. Dzieje się tak dlatego, że nauczyciel ogranicza się do wyboru terminu zajęć z gotowej listy i nie ma potrzeby wpisywać tych informacji ręcznie, dzięki czemu oszczędzane są cenne minuty lekcji. Ponadto nauczyciele, znając kalendarz swoich zajęć, w dużo łatwiejszy sposób mogą zaplanować realizację materiału i sprawdziany kontrolne.

 

Samo wprowadzanie planów lekcji w Organizacji Rekte.pl jest bardzo proste, ale jednocześnie elastyczne. Wprowadzanie planu jest intuicyjne, ponieważ ogranicza się do klikania w kratki na siatce godzin lekcyjnych oraz przeciąganie lekcji pomiędzy poszczególnymi kratkami siatki. Dla każdej lekcji na planie można również określić salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia. Ponadto możliwe jest jednoczesne wprowadzenie wielu różnych planów lekcji na różne okresy. Dla przykładu, możliwe jest wprowadzenie już we wrześniu planu na drugi semestr oraz dodatkowego planu obowiązującego po zakończeniu nauki przez klasy maturalne. Dzięki temu informacje można wprowadzać zarówno na bieżąco, jak i planować na przyszłość.