KALENDARZ LEKCJI

Kalendarz lekcji zawiera lekcje przyporządkowane do dat wynikających z planu lekcji. W każdej chwili możliwa jest zmiana danych lekcji wynikających z planu zajęć (np.: nauczyciela prowadzącego, sali, a także terminu realizacji lekcji), dzięki czemu wprowadzanie wszelkich odstępstw od planu zajęć, takich jak zastępstwa, odwołane zajęcia czy też godziny do odpracowania, jest łatwe, intuicyjne i bardzo wygodne.