ZAKOŃCZENIE ROKU

Dziennik Rekte.pl pracuje przede wszystkim w cyklu roku szkolnego, chociaż część danych przechowywanych jest bezterminowo. W przypadku dziennika papierowego dane zgromadzone w dzienniku dotyczą aktualnego roku szkolnego. Po jego zakończeniu dziennik papierowy jest składany do archiwum i przechowywany przez określony w przepisach okres. Analogicznie odbywa się to w przypadku dziennika elektronicznego, z tym, że cały proces odbywa się elektronicznie.

W Dzienniku Rekte.pl przewidziana została specjalna procedura zamknięcia roku szkolnego. W ramach tej procedury system archiwizuje dane dziennika, automatycznie awansuje uczniów do wyższych oddziałów (możliwe są ręczne modyfikacje), przenosi absolwentów do archiwum, a na koniec usuwa zbędne dane z systemu i przygotowuje go do kolejnego roku szkolnego. Bardzo ważnym aspektem całej procedury jest archiwizacja danych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 16 lipca 2009 Dz. U. nr 116 poz. 977 dane dziennika należy w postaci elektronicznej pobrać z programu, następnie podpisać wybranym podpisem elektronicznym i umieścić na nośniku informatycznym, na przykład na płycie CD/DVD. Dziennik Rekte.pl spełnia wszystkie te wymogi, dając użytkownikowi jeszcze więcej ? dane archiwalne przechowywane są w programie przez cały czas trwania umowy, dzięki czemu zawsze są pod ręką, dla wszystkich uprawnionych osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie trzeba sięgać do archiwalnych płyt ? wszystko można sprawdzić bezpośrednio w systemie.

Ważną cechą zastosowanych w Dzienniku Rekte.pl rozwiązań jest to, że wiele pracy związanej z przygotowaniem danych do nowego roku szkolnego wykonywana jest przez program automatycznie: tworzenie nowych oddziałów, automatyczna promocja uczniów czy regeneracja planów lekcji.