WYCHOWAWCY

Dzięki wprowadzeniu danych do jednego systemu przez wszystkich nauczycieli w szkole, nauczyciel-wychowawca ma ułatwione zadanie zebrania informacji o postępach poszczególnych uczniów. Bez zastosowania dziennika Estimo jest to zadanie trudne, ponieważ w przypadku zajęć realizowanych w grupach międzyoddziałowych oceny zazwyczaj nie są gromadzone w papierowych dziennikach klasowych. Wymaga to dużego wysiłku ze strony wychowawcy, aby poznać informacje o postępach poszczególnych uczniów należących do jego oddziału. Dzięki Dziennikowi Rekte.pl zebranie tych informacji sprowadza się do jednego kliknięcia.