RODZICE

Dziennik Rekte.pl jest dla rodziców fantastycznym uzupełnieniem okresowych wywiadówek. Dzięki dostępowi do dziennika, rodzice są na bieżąco informowani o wszystkim, co dotyczy ich dziecka. Za pośrednictwem Dziennika Rekte.pl rodzic ma dostęp do: obecności, ocen, planów lekcji oraz sprawdzianów. Dostęp rodziców zorganizowany jest całkowicie bezpiecznie. Zarejestrowanie się w systemie wymaga odebrania ze szkoły specjalnego kodu, a każdorazowe korzystanie z systemu wymaga zalogowania się na własne, imienne konto. Dostęp odbywa się w trybie tylko do odczytu, co uniemożliwia wprowadzanie jakichkolwiek zmian do danych zgromadzonych w dzienniku.

Kontrola obecności

Dzięki aktualizowanym na bieżąco danym, rodzic który wysłał swoje dziecko do szkoły na godzinę 8:00, może o godzinie 8:05 sprawdzić, czy dziecko jest obecne na zajęciach. W każdej chwili rodzic ma pełny wgląd w obecności na poszczególnych zajęciach. Precyzyjnie opracowana informacja umożliwia stwierdzenie, czy wszystkie nieobecności dziecka są usprawiedliwione, czy dziecko ma dużo spóźnień lub czy nie unika któregoś z przedmiotów. Dostępne zestawienia umożliwiają również sprawdzenie, czy aktualna frekwencja nie zagraża klasyfikacji dziecka (w przypadku przekroczenia 50% godzin nieobecności).

 

Kontrola ocen

Czytelne zestawienia ocen umożliwiają prześledzenie postępów edukacyjnych dziecka. Dzięki nim można uzyskać precyzyjną informację o każdej ocenie z każdego z przedmiotów. Możliwe jest uzyskanie informacji o pozycji oceny na tle klasy, dacie otrzymania oceny, zagadnieniu, które było oceniane czy też zapoznanie się z adnotacjami nauczyciela odnośnie oceny.

 

Plan zajęć

Rodzice nierzadko stają przed, w gruncie rzeczy, dość trywialnymi problemami: na przykład konieczne jest stwierdzenie, o której dziecko kończy lekcje, aby móc je umówić do lekarza czy ustalenie, o której ma przerwę, aby móc do niego zadzwonić. W takich sytuacjach Dziennik Rekte.pl również służy pomocą i pozwala sprawdzić rozkład zajęć dziecka na każdy dzień roku szkolnego.

 

Sprawdziany

Dziennik Rekte.pl wspiera również rodzica w dążeniu do dobrego przygotowania dziecka do zajęć. Nierzadko dzieci nie przekazują informacji o nadchodzących klasówkach, co skutkuje w niektórych przypadkach powstaniem niepożądanych zaniedbań i braków. Dzięki funkcji zapowiadania sprawdzianów rodzic może sam przekonać się, jaki jest rozkład zaplanowanych sprawdzianów i zapobiec ewentualnym problemom.