RAPORTY

Centralne zgromadzenie danych pozwala jednym kliknięciem stworzyć wiele różnych raportów na przykład dotyczących postępów uczniów. Raporty te są dużym ułatwieniem w codziennej pracy nauczycieli, wychowawców i dyrekcji. System raportów Dziennika Rekte.pl umożliwia łatwą konfigurację zawartości zlecanych raportów, dzięki czemu użytkownik nie jest ograniczony do korzystania tylko z raportów zdefiniowanych przez producenta, ale może również projektować raporty zgodnie z własnymi potrzebami. Liczba informacji, stopień ich dokładności, forma prezentacji, a także okres raportowania to parametry, które każdy użytkownik programu może określić samodzielnie. Dodatkowo, raz opracowaną, indywidualną konfigurację raportu można zapisać do późniejszego wykorzystania. Dzięki innowacyjnemu systemowi zlecania dokumentów, możliwa jest praca z programem także w czasie tworzenia raportu. Rozwiązanie to zapewnia oszczędność czasu oraz stabilność pracy aplikacji również w trakcie gorących okresów, kiedy to generowanych jest wiele raportów (np. koniec semestru lub koniec roku szkolnego).

 

Na szczególne opisanie zasługują raporty przygotowane z myślą o wywiadówkach. Wraz ze wzrostem oczekiwań rodziców względem szkoły i nauczycieli, coraz więcej czasu wymaga dobre przygotowanie do cyklicznych spotkań z rodzicami, czyli tzw. wywiadówek. Zastosowanie Dziennika Rekte.pl i specjalnych raportów przygotowanych z myślą o wywiadówkach, nauczyciel-wychowawca może w kilkadziesiąt sekund przygotować dla rodziców kartki ze szczegółowymi informacjami na temat postępów dziecka. Kartka taka może zawierać na przykład wykaz wystawionych ocen (wraz z informacją o dacie wystawienia i kategorii oceny), listę nieobecności oraz uwag. Chcąc taki materiał przygotować na spotkania z rodzicami wychowawca musiałby poświęcić na to minimum 150 minut (5 minut * 30 uczniów). Dzięki zastosowaniu Dziennika Rekte.pl czas ten spada do około 180 sekund, czyli jest 50 razy krótszy. W szkole, w której wywiadówki odbywają się 1 raz w miesiącu, a oddziałów jest 12 można w ten sposób zaoszczędzić prawie 300 godzin pracy.