PRACE KLASOWE

Dziennik Rekte.pl wspiera również pracę nauczycieli nad organizacją życia szkoły, w tym nad zapowiedziami klasówek i sprawdzianów. Każda szkoła, która realizuje zajęcia w formie grup międzyoddziałowych, z pewnością napotkała problem w ustaleniu, którzy uczniowie mają zapowiedziane prace klasowe danego dnia, a którzy nie. Ponownie z pomocą przychodzi tutaj Dziennik Rekte.pl, który z jednej strony rejestruje zapowiedziane przez poszczególnych nauczycieli prace klasowe, a z drugiej przedstawia swoje analizy nauczycielowi, który dopiero zamierza zapowiedzieć pracę klasową, informując precyzyjnie, którzy uczniowie z jakich zajęć mają inne prace klasowe.