OCENIANIE

Większość dzienników elektronicznych dostępnych na rynku ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania ocen. Bardzo często nie istnieje żaden sposób na przypisanie oceny do konkretnej lekcji. Często również oceny mogą być wprowadzane jedynie w klasycznej postaci np.: 5, 4+, 3-.

Dziennik Rekte.pl jest w tym zakresie rozwiązaniem wyjątkowym. Układ ekranów w programie przypomina układ klasycznego dziennika papierowego. Dzięki temu nauczyciel może wpisywać oceny w kolumnach umieszczając w jednej kolumnie oceny dotyczące tego samego zagadnienia np.: klasówki czy aktywności, a same kolumny mogą być dowolnie porządkowane. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii inteligentnego autozapisu, ocena natychmiast po wpisaniu jest  zapisywana w systemie, bez konieczności wciskania dodatkowych przycisków.

 

Każda ocena może być przypisana do innej daty. Dzięki temu rodzic ma kontrolę nad tym z czego i kiedy była wystawiona każda z ocen jego dziecka, co ułatwia systematyczną kontrolę postępów ucznia. Dodatkowo do każdej oceny, nauczyciel może dopisać komentarz, zawierający bardziej szczegółową informację dla rodzica.

 

Dziennik Rekte.pl został również wyposażony w kilka różnych systemów oceniania wewnątrzszkolnego, które mogą być wzbogacane o kolejne, wymagane przez Klientów. Od nauczyciela zależy w jakim systemie będzie on prowadził ocenianie w poszczególnych zajęciach. Dostępna jest zarówno forma klasyczna ocen: 5, 4+, 3- itd., jak i bardziej rozbudowane systemy oceniania, np. punktowe czy procentowe. Jednym z najpopularniejszych wśród naszych Klientów systemów oceniania jest system ułamkowy określający liczbę punktów zdobytych przez ucznia na maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Wprowadzone oceny są natychmiast poddawane automatycznej obróbce statystycznej, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe przeanalizowanie średnich ucznia, średnich wszystkich uczniów czy średniej ucznia na tle pozostałych uczniów.