O PROGRAMIE

Dziennik Rekte.pl jest zgodnym z rozporządzeniem MEN programem realizującym funkcje dziennika elektronicznego.

Powyższe rozporządzenie po raz pierwszy zezwala wprost na prowadzenie dokumentacji procesu nauczania, zawartej dotychczas w papierowym dzienniku lekcyjnym, w postaci całkowicie i wyłącznie elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoły mogą korzystać z dobrodziejstw dziennika elektronicznego, bez konieczności wykonywania podwójnej pracy i wpisywania tych samych informacji do dziennika papierowego. Jest to znakomite rozwiązanie, ustawiające polską szkołę na drodze do nowoczesności.

Dziennik Rekte.pl jest dziennikiem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia MEN. Pozwala on zapisywać wszystkie informacje w postaci elektronicznej, co ma szereg zalet, przede wszystkim umożliwiających bardzo duże oszczędności czasu. Dzięki zastosowaniu Dziennika Rekte.pl maleje znacząco czas przeznaczany na przygotowywanie wszelkich zestawień i statystyk - przygotowuje je w sposób zautomatyzowany komputer.

W umieszczonym po lewej stronie menu, zawarty został spis najważniejszych zagadnień dotyczących dziennika elektronicznego. W poszczególnych artykułach opowiadamy, w jaki sposób określone funkcje zostały zrealizowane w Dzienniku Rekte.pl. Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy o naszym produkcie. Kiedy już poznają Państwo wszystkie jego zalety, zapraszamy na zakupy.

Do programu Dziennik Rekte.pl zawsze dodajemy bezpłatnie programy Sekretariat Rekte.pl oraz Organizacja Rekte.pl.