MIĘDZYODDZIAŁOWOŚĆ

Jedną z podstawowych cech, którą powinien posiadać dobry dziennik elektroniczny, jest możliwość opisania dowolnie złożonej organizacji nauczania w szkole. Elementem organizacji nauczania jest prowadzenie zajęć w grupach międzyoddziałowych. Dziennik Rekte.pl należy do nielicznych dzienników elektronicznych w pełni dostosowanych do prowadzenia zajęć w grupach międzyoddziałowych.

Dziennik Rekte.pl pozwala zapisać na poszczególne zajęcia dowolnych uczniów - mogą oni pochodzić z różnych oddziałów i klas. Co ważne, uczniów można:

  1. zapisywać w dowolnym momencie, co ułatwia pracę z uczniami, którzy zapisują się do szkoły dopiero w trakcie roku szkolnego;
  2. wypisywać w dowolnym momencie, dzięki czemu uczeń, który odszedł ze szkoły nie zaciemnia rzeczywistego obrazu zajęć;
  3. przenosić uczniów na inne zajęcia, co jest niezmiernie wygodne na przykład wtedy, gdy uczeń zmienia grupę języka obcego czy poziom nauki ze względu na poziom zdawany na maturze.
 

W Dzienniku Rekte.pl ewidencja frekwencji i ocen tworzona jest dla poszczególnych zajęć nie zaś dla oddziałów, jak ma to miejsce w przypadku dziennika papierowego i części konkurencyjnych dzienników elektronicznych. Dzięki temu, otwierając dziennik dla konkretnej lekcji, nauczyciel widzi pełną listę uczniów uczęszczających na jego zajęcia bez względu na to, z którego oddziału pochodzą. Nauczyciel widzi zarówno ich obecności, jak i wszystkie oceny. Co niezmiernie ważne, program sam uwzględnia uczniów dopisanych później, wypisanych i przeniesionych, dzięki czemu na liście wyświetleni są tylko uczniowie, którzy rzeczywiście powinni być na wybranej lekcji obecni.

 
 

Każda nowoczesna szkoła zna problemy, jakie powstają kiedy zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych. Dziennik papierowy nie zdaje wtedy egzaminu. Trudno również w tej sytuacji mówić na przykład o klasycznym planie lekcji dla oddziału, ponieważ każdy uczeń może uczestniczyć w innych zajęciach lekcyjnych niż jego koleżanki i koledzy z tego samego oddziału. W tym miejscu z pomocą przychodzi dziennik Estimo, który umożliwia sprawdzenie planu zajęć całego oddziału w sposób przystępny i czytelny, jak również pozwala z łatwością dowiedzieć się jak wygląda plan lekcji dla konkretnego ucznia szkoły.