LEKCJE

Wszystkie zajęcia mają swój plan lekcji i wynikający z niego kalendarz lekcji. Oznacza to, że każda pojedyncza lekcja przypisana jest do konkretnej daty w kalendarzu.

 

Dla każdej lekcji możliwe jest między innymi:

  1. wpisanie tematu lekcji,
  2. sprawdzenie obecności uczniów,
  3. wprowadzenie ocen uzyskanych na lekcji,
  4. zapowiadanie sprawdzianów (na lekcji przyszłej),
  5. zrobienie notatki własnej przez nauczyciela prowadzącego.
 

Dzięki takiej konstrukcji system umożliwia nauczycielowi między innymi:

  1. skontrolowanie, ile godzin lekcyjnych poszczególnych zajęć powinien przeprowadzić w danym okresie oraz ile z nich już przeprowadził;
  2. rozpisanie tematów lekcji na cały rok szkolny;
  3. sprawdzenie, kiedy konkretnie została wystawiona każda z ocen jego uczniów.
 

Dziennik Rekte.pl należy do niewielu systemów dostępnych na rynku, które umożliwiają tak szczegółowe przeglądanie informacji. W wielu systemach, wprowadzenie tematu lub sprawdzenie kiedy ocena została wpisana jest po prostu niemożliwe. Warto to sprawdzić przed zakupem, aby nie tracić czasu na wdrażanie rozwiązań, które są zbyt ograniczone i w przyszłości z pewnością staną się utrudnieniem w pracy.