HOSPITACJE

Dziennik Rekte.pl jest również narzędziem pozwalającym w wygodny sposób prowadzić ewidencję przeprowadzonych hospitacji. Raz wprowadzona hospitacja widoczna jest zarówno dla hospitującego, jak i hospitowanego. Dzięki wiedzy uzyskanej w czasie konsultacji ze specjalistami z zakresu metodyki, sposób opisu hospitacji jest bardziej rozbudowany i bardziej precyzyjny niż ma to miejsce w dzienniku tradycyjnym. Takie rozwiązanie sprawia, że cała dokumentacja gromadzona jest w jednym miejscu w postaci elektronicznej.