FREKWENCJA

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, Dziennik Rekte.pl umożliwia odnotowywanie obecności poszczególnych uczestników zajęć na każdej pojedynczej lekcji. Szeroki katalog rodzajów obecności pozwala odnotować obecności, nieobecności, z podziałem na usprawiedliwione, jak i nieusprawiedliwione, spóźnienia oraz nieprzygotowania. Takie rozwiązanie w połączeniu z kalendarzem zajęć umożliwia nauczycielowi szybką samokontrolę kompletności wprowadzonych obecności. Dziennik automatycznie zlicza także nieprzygotowania i nieobecności wykrywając sytuacje, które mogą powodować nieklasyfikowanie ucznia.

 
 

Rozbudowane narzędzia umożliwiają przeglądanie i modyfikację informacji o frekwencji na przykład w układzie tygodniowym, zarówno dla pojedynczego ucznia, jak i całego oddziału. Są to bardzo wygodne narzędzia, ułatwiające pracę wychowawcy, który nierzadko otrzymuje od uczniów usprawiedliwienia wybranych okresów. Co ważne, odbywa się to z uwzględnieniem uprawnień, dzięki czemu nauczyciele przedmiotów nie mogą zmieniać usprawiedliwień wprowadzonych przez wychowawcę.

 

Wszystkie te narzędzia dają niebywale precyzyjną kontrolę nad frekwencją każdego ucznia w szkole, gwarantując, że zgromadzone informacje są precyzyjne i rzetelne. Przewagą Dziennika Rekte.pl nad papierowym jest to, że wszelkie statystyki są opracowywane na bieżąco i w sposób automatyczny, co odciąża wychowawców od żmudnej pracy w czasie przygotowywania okresowych podsumowań.