JAK ZAOSZCZĘDZIĆ 690 GODZIN PRACY

Oprogramowanie Rekte.pl pozwala oszczędzać mnóstwo czasu. Przeczytaj poniżej w jaki sposób, na przykładzie przeciętnej wielkości szkoły uczącej 540 uczniów w 18 oddziałach (6 oddziałów * 3 lata), można zaoszczędzić 690 godzin pracy.

Co roku dla każdego oddziału konieczne jest wypisanie papierowego dziennika. Wypisanie wszystkich kart dziennika papierowego zabiera ok. 1 godziny, czyli łącznie 18 godzin. Dziennik elektroniczny nie wymaga wypełnienia. Konieczne jest wprowadzenie danych, ale tylko jeden raz - później, co roku dane są automatycznie dostosowywane do kolejnego roku szkolnego. Pierwsze wprowadzenie danych zajmuje zaledwie 4 godziny i wystarcza na wszystkie lata nauki ucznia, czyli można powiedzieć, ze zajmuje 40 minut rocznie.

Ręcznie: 18 godzin
Rekte.pl: 0,7 godziny

Oszczędność: 17,3 godziny

Ręczne wypisanie legitymacji szkolnych dla 180 uczniów zajmuje 15 godzin. Korzystając z Sekretariatu Rekte.pl możesz przygotować wydruk legitymacji szkolnych z już zgromadzonych danych, a następnie wydrukować wypełnione legitymacje, które wystarczy pociąć na pojedyncze egzemplarze. Cała operacja trwa ok. 5 godzin.

Ręcznie: 15 godzin
Rekte.pl: 5 godzin

Oszczędność: 10 godzin

Ręczne wpisanie wszystkich nowych uczniów do księgi uczniów zajmuje 1,5 godziny. Stosując Sekretariat+ Rekte.pl wystarczy poświęcić na tę czynność ok. 10 minut.

Ręcznie: 1,5 godziny
Rekte.pl: 0,15 godziny

Oszczędność: 1,35 godziny

Ręczne wypisanie pierwszych stron arkuszy ocen wszystkich nowych uczniów zajmuje 7 godzin. Stosując Świadectwa Rekte.pl wystarczy poświęcić 10 minut, aby wszystkie arkusze zostały wypełnione.

Ręcznie: 7 godzin
Rekte.pl: 0,15 godziny

Oszczędność: 6,85 godziny

Każdorazowe przygotowanie dla rodziców kartek na wywiadówkę zawierających oceny oraz listę nieobecności wymaga 4 godzin dla każdego wychowawcy. Łącznie wychowawcy poświęcą na ten cel 72 godziny przed każdą wywiadówką. Zakładając, że w roku szkolnym jest 5 wywiadówek, wychowawcy poświęcają na to zadanie 360 godzin. Wykonanie takich kartek dla całego oddziału za pośrednictwem Dziennika Rekte.pl wymaga ok. 10 minut. Przez cały rok szkolny, trzeba będzie poświęcić na to zadanie 15 godzin.

Ręcznie: 360 godzin
Rekte.pl: 15 godzin

Oszczędność: 345 godzin

Przeprowadzenie klasyfikacji semestralnej każdego z 540 uczniów na wszystkich 10 przedmiotach (podliczenie średniej, analiza frekwencji), zajmuje ok. 90 godzin. Stosując Dziennik Rekte.pl wystarczy poświęcić na tę czynność ok. 5 godzin, ponieważ frekwencja i średnie wyliczane są automatycznie, a na ich podstawie program dokonuje automatycznej propozycji klasyfikacji.

Ręcznie: 90 godzin
Rekte.pl: 5 godzin

Oszczędność: 85 godzin

Przeprowadzenie klasyfikacji rocznej każdego z 540 uczniów na wszystkich 10 przedmiotach (podliczenie średniej, analiza frekwencji), zajmuje ok. 90 godzin. Stosując Dziennik Rekte.pl wystarczy poświęcić na tę czynność ok. 5 godzin, ponieważ frekwencja i średnie wyliczane są automatycznie, a na ich podstawie program dokonuje automatycznej propozycji klasyfikacji.

Ręcznie: 90 godzin
Rekte.pl: 5 godzin

Oszczędność: 85 godzin

Wypełnienie arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji rocznej dla 540 uczniów trwa ok. 45 godzin. Zastosowanie Dziennika Rekte.pl oraz Świadectw Rekte.pl pozwala skrócić ten czas do ok. 3 godzin.

Ręcznie: 45 godzin
Rekte.pl: 3 godziny

Oszczędność: 42 godziny

Wypełnienie 540 świadectw dla wszystkich uczniów wymaga ok. 100 godzin. Dzięki programowi Świadectwa Rekte.pl na podstawie wypełnionych arkuszy ocen można wydrukować świadectwa w zaledwie 30 minut. Następnie wystarczy je opieczentować i podpisać co zajmuje kolejne 120 minut. Łączny czas skraca się zatem do 2,5 godziny.

Ręcznie: 100 godzin
Rekte.pl: 2,5 godziny

Oszczędność: 97,5 godziny

Jak wynika z powyższego zestawienia, aby szkoła spełniła wszystkie swoje biurokratyczne, ale niezbędne zadania, pracownicy szkoły poświęcą łącznie 726,5 godziny, jeśli zadania te wykonywać będą ręcznie. Korzystając z programów Rekte.pl na te same zadania wystarczy poświęcić 36,5 godziny, czyli o 690 godzin mniej! To ponad 4 miesiące pracy mniej! Jest to znakomity powód, aby zdecydować się na wprowadzenie w swojej szkole pełnego pakietu Rekte.pl. Z pewnością takie zmniejszenie ilości pracy spotka się z uznaniem nauczycieli i pracowników administracyjnych, a szkoła zyska przy tym wizerunek instytucji nowoczesnej.